top of page

Kullanım Sözleşmesi

Kısa Bilgilendirme

 • WapCRM iş dünyasının gereksinimlerinin karşılanması niyetiyle yazılmış, WhatsApp ve Facebook ile herhangi bir bağı bulunmayan tamamen bağımsız bir çözümdür. 

 • WapCRM hizmetini spam ve toplu mesajlaşma için kullanmamayı kabul ediyorsunuz.

 • WapCRM sistemine telefon numarasını tanımlayarak, WapCRM’in yetkili hesaba tam erişime sahip olacağını kabul etmiş olursunuz.

 • WapCRM, aşağıdaki Sözleşme hükümlerinin ihlali durumunda Hizmet’e erişiminizi engelleme hakkına sahiptir.

 

1. Genel Şartlar

1.1. Wapcrm.net uygulaması (bundan sonra “wapcrm” olarak kullanılacaktır) işbu sözleşmeye kendi arzusu doğrultusunda katılan ve hareket eden kişi ve hizmetler için mesajlaşma arabirimi ve ortamı sunmaktadır (“Müşteri”), wapcrm.net sitesinin ve bunun alt alanlarının (“Site”) bu sözleşmede belirtilen şartlar ve koşullar dahilinde kullanılacaktır. Sözleşme, Müşterinin bu hizmet şart ve koşullarına rıza gösterdiği andan itibaren Sözleşmenin 1.2 paragrafında belirtilen şekilde yürürlüğe girer.

1.2. Wapcrm uygulamasını kullanmak için işbu Sözleşme hüküm ve şartlarının Kullanıcı tarafından kabul ve taahhüt edilmesi gerekmektedir. Wapcrm’e erişim sağladığınızda ve/veya kullandığınızda, nasıl eriştiğinize bakılmaksızın, bu Sözleşmeye tabi olduğunuzu kabul edersiniz. Bu Sözleşmeye tabi olmayı kabul etmiyorsanız, Wapcrm uygulamasına erişmemeniz ve Wapcrm Hizmetini kullanmamanız gerekmektedir.

1.3. Sözleşme her Müşteri için aynıdır. Müşteri bu Sözleşmenin tüm koşullarını, sitenin kullanım kurallarını ve reklam materyallerine ilişkin şartları ve gönderilen mesajların içeriğini istisnasız olarak kabul eder ve kısıtlamaları ve bunları tam olarak gözlemleme sorumluluğunu aldığını taahhüt eder.

1.4. Hizmet alınan iş ortakları olan (WhatsApp, Instagram vb.) tarafından yapılacak değişiklikler sebebiyle; Site yönetimi, bu Sözleşmenin şartlarını herhangi bir zamanda özel bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir. Bu değişiklikler, Sözleşmenin yeni versiyonunun siteye yerleştirilmesinden itibaren 1 (bir) iş günü sonra yürürlüğe girer. Müşterinin yapılan değişikliklerle anlaşamaması durumunda Müşteri, Siteye erişimi kapatmak ve Sitenin içerik ve hizmetlerini kullanmayı bırakmakla yükümlüdür.

2. Terminoloji

2.1. Site – Wapcrm.net web sitesidir ve tüm alt alanları Wapcrm.net internet adresinde bulunmaktadır.

2.2. Sitenin yönetimi (Yönetim) – Wapcrm tarafından Siteyi yönetme yetkisi verilen kişi ve Sitenin kullanımı ile ilgili diğer faaliyetler.

2.3. Hizmet – Wapcrm tarafından Siteyi kullanarak Müşteriye sağlanan WhatsApp, Telegram, Instagram ve Facebook mesajlaşma hizmetlerin içeriği ve entegrasyonlar

2.4. Giriş – Sitenin kullanıcıları arasında her bir Müşteriyi tanımlayan bir dizi sembol.

2.5. Şifre – Müşteriyi tanımlamak için sitede şifreli bir biçimde saklanan, yalnızca Müşteri tarafından bilinen bir karakter dizisidir.

2.6. Api – mevcut Yazılım, web sitesi, vb. mesajlaşma işlevlerinde uygulanmasına, genişletilmesine ve kullanım için uygun hale getirilmesine olanak tanıyan bir işlev ve / veya programlama arabirimidir.

2.7. Telefon – Kullanıcı tarafından 1 telefon numarası altında alınan hesap.

2.8. Veri Sorumlusu – Hizmeti kullanan müşteridir.

2.9. Veri İşleyen –WapCRM Hizmetini sağlayan tarafımızdır.

3. Sitenin kullanım koşulları

3.1. Müşteri, Hizmet’i kullanırken, telif hakkı ve diğer fikri mülkiyet haklarının korunmasını, kişisel hakların korunmasını, dini ve kamusal inançları, ulusal saygınlığı, uluslararası hukuk normlarının yanı sıra diğer ülkelerin mevzuatı ve Hizmet’i yalnızca bu bilgiyi almak için onay vermiş olan kullanıcılara bilgi aktarımı için kullanmalıdır. Müşteri, mesajın gönderileceği kullanıcıdan önceden izin almayı taahhüt eder (kullanıcıdan Müşteri’ye sözlü, yazılı veya birincil mesaj gibi herhangi bir şekilde)

3.2 Müşteri Hizmet’i aşağıdaki şekilde kullanmamayı taahhüt eder:

 • Spam için;

 • Toplu mesajlar için;

 • Wapcrm sisteminin arızalanmasına neden olabilecek mesajlar göndermek için;

 • Yanlış ve gizli bilgi iletmek için;

 • Müşteri tarafından yasa dışı olarak elde edilen ve / veya üçüncü tarafların telif haklarını veya ilgili haklarını ihlal eden bilgilerin aktarılması için;

 • Yasadışı, zararlı, tehdit edici, ahlaka, onur ve haysiyete hakaret eden, üçüncü tarafların hakları ve yasal olarak korunan çıkarları, küçük düşürücü, nefreti yaymak, zulüm, şiddet ve / veya ırkçı, etnik, cinsel, sosyal gerekçeler, dini, ırksal veya etnik nefreti kışkırtmaya katkıda bulunan, şiddet veya hayvanlara insanlık dışı muamele vb. Içeren içerik göndermek için;

 • Pornografik mesaj göndermek için;

 • Başkalarının adından gönderilenler gibi kullanıcıları yanıltan mesajlar göndermek veya yanlış bilgi vermek için;

 • Mevcut mevzuatın ve/veya uluslararası hukuk kurallarını ihlal eden bilgilerin iletilmesi için;

 • Herhangi bir bilgisayarın veya iletişim ekipmanının veya programlarının işlevlerini bozmak ve işlevselliğini ihlal etmek, yok etmek veya sınırlandırmak için tasarlanmış bilgisayar kodları içeren malzemelerin yanı sıra ticari yazılım ürünlerinin seri numaraları, girişleri, parolaları ve ücretli izinsiz erişim elde etmek için internet kaynakları göndermek;

 • Siyasi bilgilerin yayılması, siyasi tahrik ile ilgili bilgiler de dahil olmak üzere siyasi bilgilerin dağıtımı için;

 • Diğer kullanıcıların kişisel verilerini izinsiz toplamak ve saklamak için;

 • Alkol, tütün ve uyuşturucuların yanı sıra diğer yasadışı araçların reklamını yapmak için;

 • Bağlantıların / formların / QR kodlarının yasa dışı, zararlı, tehdit edici, karalayıcı, ahlaki hakaret eden, telif hakkını ihlal eden, ırkçı, etnik, cinsel, dini, sosyal gerekçelerle insanlara yönelik nefreti ve / veya ayrımcılığı barındıran içerikle indirgenmesi için belirli kişi veya kuruluşlara hakaret etmek için;

 • Müşterinin kanun veya herhangi bir sözleşme ilişkisi altında sunmaya hakkı olmayan içerikle bağlantıların / formların / QR kodlarının oluşturulması için. Ayrıca üçüncü şahısların patent, ticari marka, ticari sır, telif hakkı veya diğer mülkiyet haklarını ve / veya telif haklarını ve ilgili haklarını da kapsar.

3.3. Kayıt olurken, Yönetim Müşteri’nin hesaba erişmek için giriş bilgilerini gönderir. Müşteri, bu şifreyi en kısa zamanda değiştirmelidir. Müşteri bu şifrenin ve oluşturulan tüm kullanıcıların şifrelerinin güvenliğinden sorumludur ve gizliliğini bağımsız olarak sağlar.

3.4. Müşteri tarafından Wapcrm’e herhangi bir şartla üçüncü taraflara erişim için isteyerek veri aktarımı durumları da dahil olmak üzere, çerçeve dahilindeki veya Müşteri’nin Hizmeti kullanan tüm işlemlerden (ve sonuçlarından) yalnızca Müşteri sorumlu olacaktır. Bu durumda, Müşteri’nin hesabı altında Hizmet çerçevesindeki veya Hizmet’i kullanan tüm eylemlerin Müşteri’nin kendisi tarafından gerçekleştirildiği kabul edilir.

3.5. Yönetim, normal hizmet sunumunun (özellikle ağ ve güvenlikle ilgili sorunlar nedeniyle) sağlanmasının gerekli olduğu durumlarda Müşteri’ye önceden haber vermeksizin acilen ve Hizmet’te değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

3.6. Hizmet’i kullanarak Müşteri tarafından gönderilen bilgilerin menşei, içeriği ve güvenilirliğinin yanı sıra bu bilgilerin yürürlükteki yasaların gerekliliklerine ve uluslararası hukuk kurallarına uygunluğu sorumluluğu yalnızca Müşteri’ye aittir.

3.7. Müşteri bu Sözleşmenin şartlarını ve / veya yürürlükteki mevzuatın ve / veya uluslararası mevzuatın gerekliliklerini ihlal ederse, Hizmet’in kullanımına ilişkin eylemlerinden Wapcrm ve / veya üçüncü taraflara tamamen ve bağımsız olarak sorumlu olacaktır.

3.8. Yönetim, Müşteri tarafından Sözleşme’nin öngördüğü koşulların ihlali ve / veya mevcut ülkelerin ve / veya uluslararası hukuk sistemi mevzuatlarının ihlali durumunda Müşteri’nin Hizmet’e erişimi engelleme hakkına sahiptir.

3.9. Yönetim, tarife politikasında yapacağı değişikliği 1 ay öncesinde Müşteri’ye yazılı olarak bildirir. Müşteri tarafından ilgili değişikliğe 1 ay içerisinde itiraz edilmemesi durumunda, taraflar yeni tarife üzerinde mutabık kalmış sayılır. Yeni tarifeye ilişkin ücretlendirme itiraz süresi olan 1 ayın dolduğu günün ertesi günü başlar. Müşteri; yapılan tarife değişikliğini kabul etmezse; bunu yazılı olarak bildirmek; Site’ye erişimden vazgeçmek, Site’nin içerik ve hizmetlerini kullanmayı bırakmakla yükümlüdür.

3.10. Yönetim, bu Sözleşme’nin Müşteri tarafından ihlal edilmesinden kaynaklanan her türlü sonuçlardan sorumlu değildir.

3.11. Müşteri, Api’yi kullanmama hakkına sahiptir, ancak Hizmet’i kullanmaya devam ederek Müşteri otomatik olarak Api kullanımını kabul eder.

3.12. Wapcrm, 1 ay önceden müşteriye yazılı olarak bilgi vermek kaydı ile teknik gereksinimlerden dolayı Api politikasını değiştirme hakkına sahiptir.

3.13. Harici sitelerin içeriğinden Wapcrm sorumlu değildir.

3.14. Site’ye kayıt sırasında Müşteri, e-postayı kendisiyle iletişimin ana yolu olarak belirtmeyi ve kendisine ait olmayan e-postaları kullanmamayı taahhüt eder.

3.15. Müşteri, Api ve Site kullanımı ile ilgili içeriğin güvenilirliği, eksiksizliği veya kullanışlılığı dahil olmak üzere, kendi kullanımıyla ilgili (parola, kullanıcı adı vb paylaşımı) tüm riskleri de değerlendirmesi gerektiğini kabul eder.

3.16. Wapcrm, kendisine ait olmayan bir e-posta veya telefon numarası kullanıyorsa, Müşteri’nin sisteme erişimini engelleme ve yapılan ödemeleri geri ödememe hakkına sahiptir.

3.17. Wapcrm, Müşteri tarafından kullanılan herhangi bir tür içeriği görüntülemekle yükümlü değildir ve Wapcrm, Müşteri’nin Site’de herhangi bir içeriği yayınlamayı veya kaldırmayı reddetme hakkına kendi takdirine bağlı olarak sahiptir.

3.18. Wapcrm, Müşteri’nin Site’nin yardımıyla oluşturduğu bağlantıların / formların / QR kodlarının / metinlerin / resimlerin ve her türlü içeriğinden sorumlu değildir.

3.19. Wapcrm, müşterinin yanlış ve uygunsuz içerik paylaşımı yapmak istemesi durumunda herhangi bir sebep göstermeksizin kendi takdirine bağlı olarak bağlantıları / formları engelleme / silme hakkına sahiptir.

3.20. Müşteri, Api ve / veya Hizmet ve / veya Site’yi kullanırken, Hizmet’in aylık kullanımı için (tarife uyarınca) ödeme yapmayını kabul eder.

3.21. Müşteri, Site’nin veya Api tarafından ona bağlı web sitelerinin kullanımına açık, özel ve bilinçli olarak onay verir.

3.22. Site’ye kaydolarak ve / veya Hizmeti / Api’yi kullanarak Müşteri, telefon numarasını yetkilendirme imkanına sahiptir ve Müşteri açık, somut ve Wapcrm’in telefona bağlı olan yetkili hesabına tam erişimine tam onay verir.

3.23. Hizmet / Api / Site’yi kullanırken Müşteri, WhatsApp, Telegram ve Facebook kurallarını herhangi bir eylemle ihlal etmemeyi taahhüt eder.

3.24. Wapcrm, Müşteri’nin Sözleşme kurallarını ihlal etmesi durumunda, Müşteri’nin sisteme erişimini engelleme hakkına sahiptir.

4. Kişisel verilerin kullanım koşulları

4.1. Veri sorumlusu, işbu WapCRM hizmetini alan Müşteri olup WapCRM hizmetini veren tarafımız yalnızca Veri Sorumlusunu alan Müşteri’nin Verilerini İşleyen konumundadır. Bu durum verilen hizmetin bir gereğidir. Veri sorumlusu olan Müşteri, kanundan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmek, gerekli aydınlatmaları yapmak ve açık rıza almak gerekiyorsa bunu ve benzer yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır. Tarafımıza bu hususta herhangi bir sorumluluk yüklenemeyeceğini, aksi halde Müşteri’ye herhangi bir bildirime gerek kalmadan bütün zararın Müşteri’ye rücu edileceğini Müşteri açıkça kabul ve taahhüt eder.

4.2. Müşteri; Bu görüşmede aktaracağınız veriler 6608 Sayılı Kanun Kapsamında işlenmekte ve iş ortaklarımıza aktarılmaktadır uyarısını özellikle yapmak zorunda ve detaylı aydınlatma metnine atıf yaparak detaylı aydınlatma metnini bulundurmak zorundadır.

4.3. Müşteri, bu Sözleşme’nin hüküm ve koşullarını birleştirerek, Sözleşmenin Site üzerinden kabul edilmesi ile, tüm içeriğin raporlanması, gösterilmesi ve istatiksik amaçlarıyla toplanmasına ve performans ölçümü için kişisel verilerin otomatik olarak işlenmesini kabul eder.

4.4. Doğrudan mevzuatın öngördüğü hallerde, kişisel verilere ilişkin bilgiler, yalnızca Tarafların önceden yazılı rızası ile üçüncü kişilere aktarılabilir.

4.5. KVKK Kapsamında tarafımıza herhangi bir sorumluluk yüklenemeyeceğini, bütün sorumluluğun Veri Sorumlusu olan Müşteri’de olduğunu, tarafımızca müştereken veya müteselsilen sorumluluk dahi alınmayacağını, Müşteri açıkça kabul ve taahhüt eder.

5. Diğer önemli hüküm ve koşullar

5.1. İşbu Sözleşme kapsamında Müşteri’ye verilen hizmet, hiçbir şekilde Kanun, Yönetmelik vd. Mevzuatlara aykırı olarak kullanılmayacak olup bu hususta bütün hukuki ve cezai sorumluluk Müşteri’ye aittir. Herhangi bir şekilde  hukuki veyahut cezai bir durum söz konusu olduğunda; Müşteri bu durumu derhal tarafımıza bildirmekle yükümlüdür. Tarafımızca ilgili durum incelenerek hukuka aykırı bir kullanıma ilişkin soruşturma/kovuşturma kapsamları dahil bir ceza davası olması veyahut Müşteri aleyhine bir hukuk davası açılmış olması durumunda; Sözleşme tarafımızca herhangi bir ihbar ve bildirime gerek kalmaksızın feshedilecektir. Tarafımızca uğranan doğmuş ve doğması muhtemel bütün zarar Müşteri tarafından karşılanacaktır. Müşteri bu hususları da bir bütün olarak kabul ve taahhüt eder.

5.2. Sözleşme, Müşterinin, sistem üzerinden Sözleşme’yi incelemesi, incelediği Sözleşme’yi onaylaması ve akabinde tarafımıza bildirdiği telefon numarasına sistem üzerinden otomatik olarak gönderilecek SMS Onay Kodunun Müşteri tarafından girilerek onaylaması anında geçerlilik kazanır. Müşteri tarafından ayrıca ıslak imza şartı aranmayacak olup Müşteri, bu durumun Sözleşme’nin geçerliliğini hiçbir şekilde etkilemeyeceğini açıkça kabul ve taahhüt ederler.

5.3. Sözleşme’nin sonuçlandırılması, yürütülmesi, prosedürü ve bu Sözleşme ile düzenlenmiş veya bu Sözleşme ile düzenlenmeyen tüm olası uyuşmazlıklar, yürürlükteki yasalara ve / veya diğer ülkelerin uluslararası yasalarına ve / veya mevzuatlarına tabi olacaktır.

5.4. Herhangi bir nedenle, bu Sözleşme’nin bir veya daha fazla hükmünün geçersiz veya uygulanamaz olması halinde, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin geçerliliği veya uygulanabilirliği etkilenmeyecektir.

5.5. Sözleşme’deki hiçbir madde, Müşteri ve Wapcrm’i, ortaklık ilişkileri, ortak faaliyet ilişkileri, kişisel istihdam ilişkileri veya Sözleşme’de açıkça belirtilmeyen diğer ilişkili bir kuruluş olarak anlaşılamaz. Taraflar arasında işveren ilişkisi yoktur.

5.6. Müşteri, bu Sözleşme’nin tüm hükümlerini bildiğini onaylar ve koşulsuz olarak kabul eder.

5.7. Bu Sözleşme’nin hükümleri, önceden kayıtlı tüm Müşteriler için de bağlayıcıdır.

6. Hizmetin maliyeti ve ödeme prosedürü

6.1 Hizmet’lerin maliyeti Site’de gösterilir.

6.2 Müşteri tarafından seçilen Hizmet’lerin maliyeti, başvuru sırasında Müşteri’ye bildirilecektir.

6.3 Ödeme aylık %100 ön ödeme şeklinde yapılır. Müşteri’nin talebi üzerine altı aylık ve yıllık ücretler ödemek mümkündür.

6.4 Wapcrm, maliyet değişikliğinden 5 (beş) gün önce Müşteri’ye önceden bildirimde bulunmak kaydıyla Hizmet’in maliyetini tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir.

6.5 Ödeme tarihi, paranın Wapcrm’in cari hesabına yatırıldığı tarih olarak kabul edilir.

 

7. WhatsApp Inc. ile iletişim ve garantiler

7.1 Hizmet ve Site, WhatsApp Inc (veya yan kuruluşları) tarafından hiçbir şekilde desteklenmez veya onaylanmaz. Wapcrm Hizmet’i, Api ve Site, resmi olmayan ve WhatsApp Inc’den (veya bağlı kuruluşlarından) bağımsızdır. Müşteri, Hizmet / Site / Api’nin kullanımı ile ilişkili tüm riskleri anlar.

7.2 Müşteri, Hizmet için kullanılan telefon numarasının WhatsApp ve / veya WhatsApp Inc. tarafından engellenebileceğini ve / veya yasaklanabileceğini kabul eder.

7.3 Wapcrm, Müşteri’nin internet bağlantısının, cihazlarının veya yazılımının bozulmasıyla ilgili nedenlerden ötürü, Müşteri’nin Hizmet’e, Api’ye vb. erişememesinden sorumlu değildir.

7.4 Wapcrm, WhatsApp Inc. tarafından yapılan yazılım değişiklikleri nedeniyle Müşteri’nin Hizmet’e ve/veya Api’ye erişememesinden sorumlu değildir.

7.5 Müşteri, Hizmet’in ve/veya Аpi’nin çalışması için Hizmet’e bağlı telefonun her zaman bağlı olması gerektiğini anlar ve Whatsapp Web için kullanmamalıdır.

8. GÖNDERİLEN MESAJLARIN İÇERİĞİ ŞARTLARI

8.1. Genel şartlar

Bu gereksinimler Api kullanılırken ve Hizmet / Api / Site kullanılarak mesaj gönderilirken zorunludur. Mesaj gönderirken, üretimi ve/veya satış için yasaklanmış malların/işlerin/hizmetlerin reklamının yapılmasına izin verilmez ve ayrıca dini kuruluşların ve dini okulların reklamların yapılması da yasaktır. Mesajlar, anayasal düzenin şiddetli değişikliğinin propagandası veya kıştırkması, bütünlüğün ihlali, devlet güvenliğine zarar verme, sosyal, ırksal, ulusal, dini, sınıfsal ve aşiret nefreti, zulüm ve şiddet kültünü kışkırtmak, pornografi, kin gütme, insan onur ve haysiyetinin aşağılanması ve devlet sırlarını ve yasal olarak korunan diğer sırları oluşturan bilgilerin yayılması için kullanılamaz.

8.2. Aşağıdakiler mesaj metninde yasaklanmıştır;

 • Kanun ve mevzuatlarca suç veyahut kabahat teşkil eden mesajlar.

 • Yasalar tarafından yasaklanmış olan mallar, üretim, ihracat veya ithalat hakkında bilgiler

 • İletişim içeriği toplumda paniğe neden olmamalı, bireyleri saldırganlığa veya diğer yasadışı eylemlere (ihmallere) teşvik etmelidir

 • Kişinin menşei, sosyal ve mülkiyet durumu, ırk, uyruk, cinsiyet, eğitim, siyasi görüşler, dine karşı tutum, dil, meslek ve ikamet yeri temelinde ayrımcılık yapan beyanlar koymak yasaktır. Reklamı yapılan malların, işlerin yada hizmetlerin diğer gerçek veya tüzel kişilerin malları, işleri ya da hizmetleri ile onur, haysiyet ve ticari itibarlarını kötüleştiren ifadeler ve bunların resimlerle karşılaştırılması yasaktır.

 • Yasalarınnın ihlaline neden olabilecek, insan sağlığına ya da yaşamına ve / veya çevreye zarar verebilecek ya da güvenlik ekipmanlarının ihmal edilmesini teşvik edebilecek bilgi vermek ya da eylemlerde bulunmak yasaktır.

 • Reklamı yapılan malları kullanmayan bireyleri veya tüzel kişileri itibarsızlaştıran, aşağılayan veya alay eden beyanlarda bulunmak yasaktır.

 • Devlet amblemleri, devlet bayrakları, devlet marşları, herhangi bir devletin ve uluslararası kuruluşların devlet sembollerinin görüntülerinin yanı sıra devlet organlarının resmi adları, yerel yönetimler, durumlar dışında kullanılması veya taklit edilmesi yasaktır.

 • Üretimi veya satışı zorunlu sertifikaya tabi olan ve özel izin/lisans gerektiren malların reklamının yapılması yasaktır.

 • Bir bireyin görüntüsünü yerleştirmek veya adını o bireyin yazılı izni olmadan kullanmak yasaktır.

 • Ürünlerin reklamlarında kullanılan marka, marka, formül, resim, metin ve diğer ticari isimleri izinsiz olarak taklit etmek veya kopyalamak yasaktır.

 • Konser, tur, konser, yarışma ve festival etkinlikleri ile ilgili hizmetlerin, müzik eserlerinin icracıları tarafından kullanımı veya kullanılmaması hakkında bilgi vermeden reklamının yapılması yasaktır.

 • Kehanet ve kehanet hizmetleri için reklam dağıtımı yasaktır.

 • Elektronik kumar ve internet kumar reklamı yasaktır.

8.3. Alkollü içeceklerin ve tütün ürünlerinin reklamları, mal ve hizmetler için işaretler, alkollü içeceklerin ve tütün ürünlerinin üretildiği fikri mülkiyet haklarını ihlal etmek ve kullanmak yasaktır.

Alkollü içeceklere, tütün ve tütün ürünlerine olan talebi ve ilgiyi teşvik etmeyi amaçlayan çekilişlerde dahil olmak üzere çeşitli etkinlikler şeklinde reklam vermek de yasaktır.

8.4. İlaçların, tıbbi cihazların, korunma, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon yöntemleri: tıbbi hizmetlerin reklamı, korunma, teşhis, tedavi ve tıbbi rehabilitasyon (“Tıbbi Hizmet”) içeren mesajlar için aşağıdakiler yasaklanmıştır;

 • İzinli olmayan ve reçeteli ilaçların, tıbbi cihazların ve tıbbi cihazların, diyet takviyelerinin, profilaktiklerin reklamı yasaktır.

 • İlgili faaliyet türünü yürütme lisansı olmadan ilaçların, tıbbi cihazların ve tıbbi ekipmanların reklamının yapılması yasaktır.

 • Tıbbi Hizmet ile ilgili faaliyet türünü yürütmek için lisans olmadan bu hizmetlerin reklamının yapılması yasaktır.

 • Tıbbi Hizmet faaliyetlerinde bulunma ruhsatı olmayan kişiler tarafından sunulan hizmetlerin reklamının yapılması yasaktır.

 • Tıbbi hizmetlerin, ilaç, tıbbi cihaz ve tıbbi ekipmanla doğrudan ilgili olmayan ve yanlış bilgiler vermek yasaktır.

 • Dokular (doku parçası) ve / veya insan organları (organların parçası) ile ilgili yasadışı işlem tekliflerinin yapılması yasaktır.

Müşeri Hizmet’i kullanırken Tıbbi Hizmet’lerin uygunsuz kullanımına veya tüketici için riske yol açabilecek eksiksiz (tıbbi ürünün kullanımı için uygun kısıtlamalar dahil) ve doğru bilgiler vermelidir.

8.5. Yarışmalar, piyangolar, ödüllerin çekilmesi, tanıtım etkinlikleri hakkınd;:

Bu tür olayların tarihi ve yeri hakkında bilgi içermeli ve bu olayların koşulları ve yeri hakkında detaylı bilgi edinmenin mümkün olduğu bilgi kaynağını belirtmelidir. Müsabakaların, piyangoların, tanıtım etkinliklerinin, vs. koşullarında, yerlerinde ve zamanlamasındaki bilgiler sunulmalıdır.

Ürünler için fiyat indirimlerinin yeri, başlangıç tarihi ve sonu ile indirimin malların önceki satış fiyatına oranı hakkında bilgi içermelidir. Ülke topraklarına yerleştirilen veya dağıtılan malların fiyatları, reklamda verilen hizmetler için tarifeler sadece ulusal para biriminde belirtilmelidir.

8.6. Hizmet kullanımında silahlarına izin verilmez ve kesinlikle yasaktır.

8.7. Bankacılık, sigorta, yatırım

Gerçek ve tüzel kişilerin paralarının yanı sıra menkul kıymetlerin kullanımı ile ilgili finansal (bankacılık dahil), sigorta, yatırım ve diğer hizmetlerin reklamlarının üretimi, dağıtımı ve yerleştirilmesi yasaktır.

Reklamı yapılan hizmetler veya menkul kıymetlerle doğrudan ilgili olmayan bilgiler vermek yasaktır.

Sermaye Piyasası Kanunu vd. Yasal mevzuatlara aykırı olacak şekilde; yatırımcıları yönlendirmek,  bu hususta menfaat temin etmek, piyasa dolandırıcılığı yapmak, herhangi bir tavsiyede bulunmak yasaktır.

Hisse senetlerinin gelirini ve temettülerini garanti etmek yasaktır.

Menkul kıymetlerin fiyatındaki bir artışın duyurulması da dahil olmak üzere, gelecekteki performansın (karlılık) garantisini veya teklifini sağlamak yasaktır.

Bireyleri işletmenin faaliyetlerine veya işletmenin mal alımına diğer bireyleri dahil ederek karlarını veya menfaatlerini elde etmeye teşvik eden girişimci faaliyet türlerinin reklamını yapmak yasaktır.

Finansal (yatırım) piramit faaliyetlerinin reklamı yasaktır.

“Sigorta”, “reasürans” kelimesinin, reklamcılıkta herhangi bir dilde yetkili bir kurumun uygun ruhsatına sahip olmayan bir kişi veya onlardan sigorta veya reasürans işlemlerinin yapılmasını ima eden türev kelimeler (ifadeler) kullanımı kendi adına veya herhangi bir dilde yetkili bir kurumun uygun lisansına sahip olmayan bir kişi tarafından sigorta komisyoncusu, aktüer veya sigorta komisyoncusu veya aktüer olarak hareket etmek yasaktır.

Sigorta (reasürans) kuruluşlarının aşağıdaki kişilere sunduğu hizmetlerin reklamını yapmak yasaktır: hayat sigortası veya genel sigorta sigortası şubeleri tarafından yetkili organ ruhsatına sahip olmayan tüzel kişiler; sigorta (reasürans) kuruluşlarının çalışanı olmayan ve sigorta (reasürans) kuruluşları tarafından yetkilendirilmemiş kişiler.

8.8. Erotik mesajlar:

Pornografik materyallerin ve fuhuşun reklamının yanı sıra zulüm, şiddet, sinizm ve insan onur ve haysiyetinin aşağılayıcı unsurlarını içeren reklamlar yasaktır.

8.9.  Çocuklar:

Reşit olmayanların Hizmet’i kullanması yasaktır. Bu durum bizzat Müşteri tarafından control edilmek zorundadır. 

Ayrıca;

Ebeveynlerin otoritesini gözden düşürmek ve reşit olmayanların onlara olan güvenini zayıflatmak,

Ebeveynleri veya diğerlerini reklamı yapılan ürünleri almaya teşvik etmek için doğrudan bir teklif iletmek,

Reşit olmayanlara, bir ürüne sahip olmanın kendilerine başkalarına karşı bir avantaj sağladığını ve böyle bir ürünün bulunmamasının verimsiz olacağını doğrudan göstermeye çalışmak,

Tehlikeli yerlerde ve durumlarda çocukları gösteren metin, görsel veya sesli bilgi kullanmak,

Çocuklar arasında, ürün kullanımının sonuçlarının gösterilmesi veya açıklanması haricinde, gerekli düzeyde ürün kullanım becerisini küçümsemek. Reklamcılık, ürünlerin tasarlandığı yaş grubundaki çocuklar için gerçekçi olarak neyin elde edilebileceği hakkında bilgi aktarmamak ya da yanlış bilgi aktarmak,

Çocuklar için olan ürünlerin maliyeti (fiyatı) hakkında gerçekçi olmayan (çarpık) bir fikrin ve ürünlerin herhangi bir aile bütçesi için uygun olduğuna dair doğrudan veya dolaylı bir gösterge oluşturulması ve yanlış yönlendirilmesi yasaktır.

9. Son Hükümler

9.1. İşbu Sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda yetkili Mahkeme; İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve yetkili İcra Müdürlükleri yine İstanbul Anadolu İcra Müdürlükleridir.

 

9.2. İşbu Sözleşme, 9 (Dokuz) Madde ve 12 (On İki) sayfadan oluşmakta olup Müşteri tarafından bütün maddeleri tek tek okunarak kabul edilmiş; sistem üzerinden onaylanmış ve akabinde Müşteri’nin cep telefonuna gönderilen onay kodu ile Müşteri tarafından onaylanmış olmakla beraber yürürlüğe girer.

Başka sorularınız mı var?

bottom of page